Skip Navigation
 

Нови продукти|ЕКГ - ръчно

ЕКГ MD100A НОВА ЦЕНА

Пазарска кошница

Количеество:
Кошница
Цена:250.00лв.
печатпечат страница

Този продукт може да бъде закупен на кредит, кликни за повече иформация:

Ръководство за ползване:Ръчният ЕКГ апарат MD100A е направен за да следите редовно състоянието на сърцето си в домашна среда. Измерването става по различни начини в зависимост от нуждите и предпочитанията на пациента. Най-удобният начин на измерване е само с дланите на двете ръце. Този начин Ви позволява да следите ЕКГ-то на сърцето си навсякъде и по всяко време, без да се налага да събличате дрехите си.

Вторият начин чрез дясната Ви ръка и допиране до талото в под сърдечната област. Този метод е по-сигурен и по-точен от първия. Прилага се в случай на проблемно мерене по първия метод. Такива могат да възникнат в случай на лоша проводимост на ръцете /в този случай някой пациенти ползват електропроводим гел или разреден солен разтвор или чиста вода/.

В случай че измерването на дланта не е добро и не е удобно да се приложи измерване на гърдите се препоръчва измерване с кабел. Свържете кабела и апарата през предния вход. /Кабела се поръчва допалнително/

Запазете неподвижност и не се движете преди измерването да завърши напълно. След 30 секунди апарата апарата е готов с изследването и прави запис на данните за по-късно диагностициране от специалист.

Самия MD100A също прави диагностика на данните, като след 5 секунди я показва на екрана:

Портативният ЕКГ апарат MD100A е подходящ заХарактеристики:

- Малък, портативен, точен и лесен за работа

- Не са нужни каквито и да е кабели за да функционира

- Барзо мерене - 30 секунди

- 100 записа на ЕКГ изследванията /кривата/ и диагнозите в паметта на апарата. Дата, час и минута за всяко отделно изследване. Винаги могат да бъдат показани на Вашият доктор за по-точна диагностика. С помоща на бутоните, той може да разгледа ЕКГ диаграмата направо на екрана.

- Едноканално ЕКГ изследване по всяко време

- На дисплея се визуализира ЕКГ диаграмата, пулса на пациента по, статуса на батерийте. Може да се регулира осветеността, което го прави удобен за използване в случай, че няма светлина

- Автомагтично изключване ако не бъде натискано копче в продължение на 60 секунди.

- Автоматична диагноза на база данните

- 4 батерий, който могат да Ви осигурат повече от 500 мерения

- Данните от 100-те последни записа могат да бъдат разглеждани, согато пожелаете

ЕКГ апарата е сертифициран по най-високите норми за качество и надеждност.

Обща информация за сърцето и ЕКГ измерванията

Сърцето представлява мускулна помпа, която се контролира от генерирани от тялото импулси. То се разделя от стена (септум, septa) на две части и всяка част се състои от по две отделения - от предсърдие и камера свързани помежду си с клапен отвор (трикуспидална клапа), който се отваря само в едната посока. Лявото предсърдие и камера контролират богатата на кислород кръв, докато дясното предсърдие и камера контролират постъпващата в сърцето кръв от венозната мрежа („използваната” кръв).

Елекрическият импулс, който предизвиква сърцето да се свива, се предава по и през предсърдията, като кара лявото (left atrium) и дясното (right atrium) предсърдия да се свиват и напомпват кръвта съответно в лявата ( left ventricle) и дясна (right ventricle) камера. Тогава камерите се свиват и изтласкват кръвта от сърцето. След това сърдечния мускул се отпуска, или деполяризира, като позволява на кръвта да го изпълни отново.

Всеки уред за наблюдение на ЕКГ измерва електрическия импулс при преминаването му по и през сърцето, причинявайки неговото пулсиране. Електрокардиограмата не измерва движението на сърцето при пулсирането, а електрическата активност, която го кара да пулсира. Съчетани с медицински преглед, измерванията с ЕКГ уред помагат на лекаря да наблюдава състоянието на сърдечната дейност. Измерванията с ЕКГ уред и записаните данни от измервания в него НЕ нямат за цел поставянето на медицинска диагноза. Състояния на аритмия и исхемия могат да бъдат установени единствено от лекар след специален преглед.

За графиката на ЕКГ

Електрокардиограмата показва ритъма на на сърцето в рамките на измерване с продължителност 30 секунди и изобразява електрическата активност причиняваща пулсирането на сърцето. Формата на всеки сърдечен удар показва процеса на протичане на електрическия импулс по и през сърцето.

Ventricular contraction (QRS complex) /Свиване на камерата, QRS комплекс)/

Re-polarization (T-wave) /Ре-поляризация, T-графика/

Atrial contraction (P-wave) /Свиване на предсърдие, P-графика/

Първият връх на графиката показва предаването на импулса към двете предсърдията и началото на тяхното свиване. Това е известно като P-графика. Вторият връх показва предаването на импулс към камерите и началото на тяхното свиване. Това е известно като QRS комплекс. Третият връх показва дейността при отпускането на сърцето (деполяризиране) и е се нарича Т-графика.

Що е аритмия?

Аритмията представлява състояние, в което ритъмът на сърцето се отклонява от нормалния вследствие на дефекти в био-електрическата система, която задвижва сърцето. Типични симптоми са прескачания, по-ранно свиване, рязък, различен от нормалния (тахикардия) или бавен (брадикардия) сърдечен импулс. Това може да е следствие от сърдечна болест, стареене, физическо предразположение, стрес, недостиг на сън, умори и др. Поставянето на диагноза аритмия може да бъде направено единствено от лекар след извършването на съответния преглед.

Що е исхемия?

Исхемията е състояние, при което количеството кислород, доставяно до сърцето и другите части на тялото, е недостатъчно. Това обикновено се дължи на запушване или частично запушване на артерия. Поставянето на диагноза исхемична болест може да бъде направено единствено от лекар след специален преглед.